Arkiv & registratur · Huvudkontor, Stockholm · Hybrid

Arkivarier till vårt landsomfattande nätverk - underkonsulter

Vår ambition är att stärka våra kunder inom modern e-förvaltning och informationshantering. Nu söker vi en senior konsult inom informationsförvaltning som vill bidra med sin expertkompetens.

Huvudkontor, Stockholm

Resultat, Kompetens & Ödmjukhet

Arkiv & registratur · Huvudkontor, Stockholm · Hybrid

Arkivarier till vårt landsomfattande nätverk - underkonsulter

Vår ambition är att stärka våra kunder inom modern e-förvaltning och informationshantering. Nu söker vi en senior konsult inom informationsförvaltning som vill bidra med sin expertkompetens.

Loading application form

Jobbar du redan på ArkivIT?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@arkivit.se