Arkiv & registratur · Huvudkontor, Stockholm · Hybridarbete

Senior arkivarie till ArkivIT!

Vår ambition är att stärka våra kunder inom modern e-förvaltning och informationshantering. Nu söker vi en duktig och nyfiken arkivkonsult till vår växande verksamhet.

Huvudkontor, Stockholm

Resultat, Kompetens & Ödmjukhet

Arkiv & registratur · Huvudkontor, Stockholm · Hybridarbete

Senior arkivarie till ArkivIT!

Vår ambition är att stärka våra kunder inom modern e-förvaltning och informationshantering. Nu söker vi en duktig och nyfiken arkivkonsult till vår växande verksamhet.

Läser in ansökningsformuläret

Jobbar du redan på ArkivIT?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@arkivit.se