E-arkiv · Stockholm, Huvudkontor · Hybridarbete

Specialist inom e-arkivsystem

Ta chansen att som konsult lära dig mer om e-arkiv och på vägen ge våra kunder en hållbar och framgångsrik digital dokumenthantering!

Stockholm, Huvudkontor

Kultur och värdeord

E-arkiv · Stockholm, Huvudkontor · Hybridarbete

Specialist inom e-arkivsystem

Ta chansen att som konsult lära dig mer om e-arkiv och på vägen ge våra kunder en hållbar och framgångsrik digital dokumenthantering!

Läser in ansökningsformuläret

Jobbar du redan på ArkivIT?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@arkivit.se