Helena är en av ArkivIT:s konsultchefer. Hon har en bred bakgrund som projektledare, arkivarie, registrator, nämndsekreterare och administratör. Till ArkivIT kommer hon från Riksgälden, som verksarkivarie, PUL- ombud, gruppledare, systemägare och systemförvaltare. Där har hon bland annat tagit fram och implementerat verksamhetsbaseradarkivredovisning och lett arbetet av förstudie och projekt att upphandla och införa dokument- och ärendehanteringssystem. Hon har också arbetat med digitalt bevarande och utrett implementeringen av ledningssystem för verksamhetsinformation inom organisationen.

Tidigare har Helena arbetet kommunregistrator, arkivarie och systemförvaltare inom kommunal verksamhet. Här arbetade hon i en organisation med långt framskriden e-förvaltning och ett pågående förändringsarbete av kansli och administrationen runt kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Helena har även lång erfarenhet av ett flera dokument- och ärendehanteringssystem både som arkivarie, nämndsekreterare, registrator, systemförvaltare och systemägare. Med sin breda bakgrund samt kunskap inom arkiv och e-förvaltning bidrar Helena tyngd och erfarenhet de projekt hon tar sig an. 

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor