Carina är en mycket erfaren arkivarie vars styrka framförallt är att motivera ledningsgrupper och att utbilda och stötta organisationer för en effektiv och väl fungerande informationshantering. Hon har växlat mellan att vara anställd och konsult sedan 80-talet, med uppdrag i varierande typer av bolag och organisationer. Hennes starka intresse för frågor om effektiv arkiv- och informationshantering har bl a inneburit att hon under många år utbildat såväl anställda i näringsliv och kommunal sektor som studenter på universitet. Hon har även hunnit med att skriva böcker, år 2018 släpptes boken Information i verksamhet och arkiv, där hon är den ena författaren.

Hon har velat knyta arkivet närmare de arkivbildande verksamheterna, där informationen skapas. Hon brinner för att väcka företagsledningars uppmärksamhet om deras ansvar och om värdet av informationen i arkiven.  En av de frågor som Carina särskilt fokuserat på är informationsvärdering dvs gallring och bevarande, vilket hon har behandlat som medförfattare i boken Dokumenthantering i företag och organisationer.

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor