ArkivIT logotype

Anders Hedman

Konsult – Arkiv & registratur

Anders Hedman är arkivkonsult på ArkivIT med mångårig erfarenhet som arkivarie från både kommunal, statlig och privat sektor. Han har i grunden en filosofie magisterexamen i litteraturvetenskap och arkivvetenskap från Stockholms universitet. Denna examen har sedan byggts på med ytterligare kurser i bland annat digital dokumenthantering, paleografi, textkritik med mera vid Stockholm, Uppsala och Mittuniversitetet. 

 Anders är väl bevandrad inom den lagstiftning som har koppling till arkivverksamheten utöver arkivlagen och tryckfrihetsförordningen. Genom arbete i kommunal verksamhet vann han därtill kunskaper i kommunallagen, som arkivarie i socialtjänstförvaltningen i Stockholm fick han kunskaper i socialtjänstlagen och LSS. Vidare fick han i sitt arbete på Statistiska centralbyrån (SCB) kunskap i registerlagar, lagen och förordningen om offentlig statistik samt affärssekretess. Vid Stiftelsen Nordiska museet utförde han interna utredningar om GDPR.

Han har tidigare arbetat med leveranser av digitala data till Riksarkivets e-arkiv, samt med kravställning vid upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem med e-arkiv för SCB. Han har utöver stor vana vid sedvanliga arkivarieuppgifter även arbetat med samordning ur ett arkivarieperspektiv. Det gäller dels vid sammanslagningen av miljö- och hälsoskyddsnämnderna för Vaxholm, Täby och Danderyd och dels vid sammanslagningen av socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.

Anders har ett stort intresse för äldre arkiv och har på universitetsnivå studerat medeltida svenska och läsning av gamla handstilar, så kallad tysk stil. Han har även arbetat med bland annat släktforskning, personarkiv och fotoarkiv.

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på ArkivIT?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@arkivit.se