Jenny Pettersson är anställd på ArkivIT som konsult inom Arkiv & Registratur Hon har över 20 års erfarenhet av arbete som arkivarie i offentlig sektor och kommer senast från Specialpedagogiska skolmyndigheten där hon haft rollen som arkivarie med ett projektledande ansvar för den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Förutom Fil mag. examen och arkivarieutbildning vid Stockholms universitet har Jenny kompletterat med kurser i systemvetenskap för arkivarier.

Jennys ledord i arbetslivet är struktur samt ordning och reda. Till detta adderar hon sunt förnuft och ett pragmatiskt förhållningssätt, med  fokus på att kvalitetssäkra och förenkla för verksamheten. Som person är Jenny uthållig och ser till att slutföra det som är påbörjat.

Vid sidan om arbetet har Jenny ett stort intresse för det kulturhistoriska området och besöker gärna museer, teatrar och andra kulturinstitutioner. Som kuriosa kan nämnas att Jenny kan teckenspråk.

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor