Tobias Myrbakk är anställd hos ArkivIT som arkivarie. Han är utbildad arkivarie med kompletterande utbildning i långsiktigt bevarande rörande dokument- och arkivhanteringsfrågor hos myndigheter, företag och arkivinstitutioner. Frågor som rör långsiktigt bevarande, informationssystem och digitala bevarandestrategier väcker ett särskilt intresse. Tobias har en bred kompetens med fördjupande kunskaper om bland annat hantering av kartor och ritningar, arkivjuridik och registratur.

För Tobias beror en effektiv arkiv- och informationshantering av dess samverkan med organisationen som helhet. Därför är han alltid noga med att arbeta strukturerat med kvalitetsmedvetenhet och lyhördhet inför organisationens behov.

Utöver sin arkivutbildning har Tobias även en fil. kand. i litteraturvetenskap som givit honom verktygen att samla in, organisera och analysera information för att kunna läsa och analysera texter på djupet. Vid sidan om arbetet spenderar han stor del av sin tid med att skriva och publicera skönlitterära texter.

 

Jobba med mig

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor