Christoffer Blom har en magisterexamen med projektledarutbildning från Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat på Spray, Digisam, C.A.G. Group och flera olika museer.

Christoffer är en erfaren verksamhetsutvecklare, projektledare, kravanalytiker samt en trygg förändringsledare på digitaliseringsresan. Han stödjer innovation, verksamhetsutveckling och förändringsledning genom designmetodik samt affärsutveckling som går i takt med dagens snabbrörliga samhälle men också anpassat till myndigheters utgångsläge och styrning. Christoffer använder vant sina kunskaper inom metodtillämpning som krav-/intressentanalys, kunskapsinventering och förmågekartläggning för att se behov och möjligheter. Han skapar samverkan genom att planera och genomföra workshops och etablera strukturer för fortsatt framdrift. Christoffer stödjer organisationer i att utifrån fokus på målgrupper få utväxling på investeringar och identifiera nya affärsområden samt befintliga koncept.

Han kan tryggt ta ansvar för frågor utan fördefinierade lösningar och förtroendeingivande motivera andra att agera utanför kända och beprövade vägar. Genom att kunna kombinera och förstå innovation, tjänstedesign och organisationsutveckling skapar Christoffer en brygga till beslutsfattare där strategier kan omsättas till prioriteringar och beslut. Han arbetar brett med kunskapsinhämtning och kan omsätta omvärldsanalys i såväl skriftliga rapporter som genom föreläsningar och workshops. Genom att stärka relationerna mellan parter inom verksamheten bidrar Christoffer till att möjliggöra en utveckling där visioner blir konkreta målbilder med syfte att förbättra och förnya tjänster och upplevelser.

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor