Karin Appell är utbildad arkivarie med ett stort intresse för kommunikation, information och digitalt bevarande. Karin har arbetat brett med arkivfrågor inom den offentliga och privata sektorn innefattande utbildning för implementering av rutiner och policys inom företag och verksamheter, förtecknande av både fysiska och digitala arkiv, kravställning för e-arkiv, framtagning av processer och rutiner för hantering av digitalt bevarande material utifrån nationella och internationella standarder och rekommendationer. 

I sitt arbete strävar Karin efter effektiva informationsflöden och att nyttan och användbarheten av arkivmaterial lyfts fram som en tillgång. Som konsult är hon effektiv, lösningsorienterad och arbetar för en transparent dialog. 

Karin har en examen inom Grafisk Medieproduktion och har tidigare arbetat med formgivning och producerat grafiskt material till historiska skrifter om organisationer och företag. 

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor