Eva Toller är systemvetare och filosofie licentiat inom samma ämne, samt har arkivarieutbildning på B-nivå. Hon är särskilt intresserad av att medverka till att digitala arkiveringar håller en hög kvalitet, både vad gäller teknik, dokumentation, lättillgänglighet och återanvändbarhet. Hon arbetar för närvarande med införande av GDPR (dataskyddsförordningen) på en statlig myndighet.

Eva har på senare år engagerat sig i publicering av öppna data. Hon brinner för att arkiven ska användas för vidareutveckling av tjänster, i ”medborgarjournalistik”, och inte minst som ett medel för enskilda personer att öka sin allmänbildning och tillfredsställa sin nyfikenhet.

Evas andra hem är numera Friskis&Svettis. Övrig fritid ägnar hon mycket åt att arrangera och komponera körmusik. Som den arkivarie hon är så planerar hon att spara sin musik i utbytesformatet MusicXML.

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor