Maja Jägerlöv arbetar som arkivkonsult på ArkivIT. Hon är utbildad arkivarie och har en dubbel kandidatexamen i journalistik och etnologi vid Södertörns högskola. Maja har tidigare erfarenhet från arbete som registrator och dokumentcontroller i offentlig sektor samt administrativt arbete i privat sektor. Hon har även goda kunskaper om offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen och övrig lagstiftning inom informationshanteringsområdet. 

Maja värdesätter medborgarnas och medias rätt till insyn i myndigheters verksamheter och i sin yrkesroll drivs hon av att ständigt utveckla sig i informationshanteringsområdet och hjälpa kunderna att nå sina mål. Maja är strukturerad, lösningsorienterad och målfokuserad. Vid sidan om arbetet tillbringar Maja tid med vänner och familj samt i Stockholms skärgård.

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor