Maria Thysell arbetar som senior arkivarie på ArkivIT. Efter sin utbildning till arkivarie har Maria arbetat som kommunarkivarie, konsultchef, försäljningschef samt verksamhetschef med ett övergripande ansvar för utveckling och resultat.

Maria har en bred kompetens med fördjupade kunskaper i bland annat verksamhetsbaserad arkivredovisning och dokumenthanterings- samt gallringsplaner. Maria har även erfarenheter av att planera arkivlokaler och ta fram policys med regler för hantering av både analoga och digitala dokument.

Grundtanken hos Maria är att alltid söka mervärde för kunden utifrån behov som synliggörs eller uppstår under arbetets gång. Att lyssna på människan i processen är något hon lägger stor vikt vid. Bakgrunden som kulturvetare med historia och etnologi gör att Maria har ett stort intresse både för historia och information som ur arkivsynpunkt kan behövas av historiska skäl. Utöver sin utbildning i arkiv- och informationsvetenskap är Maria utbildad författare vid Skrivarakademin i Stockholm och studerar nu Filmmanus för att lära sig hur man skriver för långfilm.

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor