Martina är anställd som senior arkivarie på ArkivIT och har mer än 20 års erfarenhet från statliga, kommunala och regionala myndigheter. Har tidigare arbetat på Tullverket, Inspektionen för strategiska produkter, Riksrevisionen, Skolverket, Botkyrka kommun och kommer senast från Regionarkivet i Stockholm där hon var chef över enheten för tillsyn och utredning.

Martina har arbetat med det mesta inom arkiv- och informationshantering: upprättande av styrdokument, inspektioner, gallringsutredningar, verksamhetsbaserad arkivredovisning, hanteringsanvisningar/dokumenthanteringsplaner, upphandling av system, projektledning, utbildning och ordnande och förtecknande. Särskilt intressant är att få kartlägga processer och användningen av information inom dem för att hitta styrkor och risker som ett underlag för att utveckla och effektivisera verksamhetens användning och hantering av sin information.

I sin yrkesroll är Martina noggrann, lösningsorienterad och engagerad. Strävar efter att informationen i såväl verksamhetssystem som arkivet ska värderas som en viktig resurs i organisationen och ser det därför som viktigt att ha en god kommunikation med alla berörda då nya lösningar och rutiner ska utvecklas.

 

Jobba med mig

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor