Joel är utbildad arkivarie med inriktning mot digitalisering/e-förvaltning och har mer än 10 års erfarenhet av informationshanteringsprojekt i offentlig sektor, både som statsanställd och som konsult.

Som konsult har Joel agerat projektledare, workshopledare, förvaltningsledare, kravställare och/eller specialist inom bland annat dokument- och ärendehantering, processkartläggning/-analys, bevarandestrategier och e-arkivprojekt. Han har kartlagt verksamhetsprocesser hos flera myndigheter, dels ur ett arkivredovisningsperspektiv men också för att förbättra och effektivisera arbetssätt, t.ex. i samband med införande eller förvaltning av verksamhetssystem. Han är van att jobba i team gentemot externa kunder och fungerar som länk mellan verksamhet och IT. Han är även van att hålla i utbildningar och demonstrationer av IT-stöd inom området.

Joel har ett ödmjukt förhållningssätt och är mån om att alltid leverera med hög kvalitet. Han har en god analysförmåga och hög kompetens att utreda, analysera och sammanställa information på ett lättbegripligt sätt, t.ex. i olika förstudier och rapporter. 

joel.noren-krutrok@arkivit.se

0760 - 50 00 48

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@arkivit.se
  • Alexandra Meija
  • Alicia Bergli
  • Amanda Abraham
  • Amanda Johansson
  • Anders Fridell
  • Anders Hedman
  • August Frihammar
  • Carina Sjögren
  • Carine Spång
  • Christoffer Blom
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor