Daniel är VD på ArkivIT, en roll han tillträdde den 1 november 2018. Daniel har flerårig erfarenhet kring ledarskap och organisation, försäljning och rekrytering. Innan han kom till ArkivIT arbetade han i flera år i konsult- och rekryteringsbranschen, dessförinnan var han med och grundade ett bolag inom idrottsteknologi. Daniel har examen som civilingenjör i industriell ekonomi. 

På ArkivIT vill Daniel stå för ett ledarskap som leder till att ArkivIT:s tjänster levereras med högsta kvalitet samtidigt som bolaget attraherar och utvecklar marknadens mest kompetenta konsulter. Daniel vill också betona den entreprenörsanda som finns på bolaget, med stor öppenhet för nya idéer och tjänster/produkter som kan utveckla bolaget och informationshanterings-Sverige. Ledarskapet ska genomsyras av ArkivIT:s värderingar Resultat, Kompetens och Ödmjukhet.

daniel.setterwall@arkivit.se

0760-51 95 48

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor