Johan är utbildad arkivarie med erfarenhet i staten. Som yrkesperson är han engagerad, ansvarstagande och energisk.  

Johan har god kännedom om lagstiftning och föreskrifter kring arkiv och registratur samt erfarenhet av att arbeta med gallringsutredningar

Johan har ansvarat för utbildningar diarieföring, dokumenthantering och arbetsrutiner samt medverkat i olika projektgrupper för att föra Regeringskansliet närmre e-arkiv. 

johan.eivergard@arkivit.se

0723-76 36 17

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@arkivit.se
  • Airen Zaldivar Peraza
  • Alexandra Meija
  • Alicia Bergli
  • Amanda Abraham
  • Amanda Johansson
  • Anders Fridell
  • Anders Hedman
  • August Frihammar
  • Carina Sjögren
  • Carine Spång
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor