Lars är en erfaren projektledare med stor kunskap inom dokumenthantering. Med sin bakgrund som arkivarie har han under många år arbetat brett med dokumentadministrativa frågor. Han har även bred kompetens inom ledningssystem då han bl a har erfarenhet som revisionsledare för miljö (ISO 14000), kvalitet (ISO 9001) och informationssäkerhet (ISO 27001).

Lars är van vid projekt inom dokumenthantering. Han har lett införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssystem vid en stor myndighet som används för samtliga medarbetare för hantering och registrering av ritningar, dokument, ärenden, projekt, anläggning och system. I projektet har man även effektiviserat verksamheten med stöd av arbetsflöden (workflow). Lars har även lett interna och externa revisioner inom en större myndighet.

Under de senaste 15 åren har Lars arbetat både på Sjöfartsverket och LFV. Där har han genomfört internutbildningar inom bl a offentlighet och sekretess samt systemstöd. Som konsult på ArkivIT arbetar han idag för Kriminalvården i Norrköping där han kravställer kriminalvårdens kriminalvårdsregister. Lars har aktivt medverkat vid olika projekt inom det dokumentadministrativa området. Vid införande av dokumenthanteringssystem har han aktivt deltagit i kravställning, utvärdering, testverksamhet och utbildning. Han driver arbetet för en effektiv och rättssäker dokumenthantering.

Genom sitt pedagogiska sätt har Lars förmågan att skapa förståelse för rutiner och processer.

lars.berglund@arkivit.se

0721 – 58 24 22

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor