ArkivIT logotype

Leif Pettersson

Konsult – Arkiv & registratur

Leif är utbildad arkivarie med tidigare erfarenhet från museivärlden, arbete inom lokaltrafikorganisation samt konsult inom området informationshantering/ informationsarkitektur. Därtill har Leif arbetat som bevarandestrateg vid Stockholms läns landstingsarkiv där han fick en bred kunskapsbas samt vana av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT-avdelning. Leif är generellt intresserad av människor och hur vi använder samt hanterar information. Speciella intressen är teknisk dokumentation, digitala filformat samt informationshantering i verksamhetssystem (ECM). Utöver arkivarie-studier har Leif även studerat historia.

Som konsult har Leif haft roller som workshopledare, kravställare och specialist inom bland annat dokument- och ärendehantering, processkartläggning, behovsanalys, informatik/informationsmodellering och sökbarhet (searchability).  Inom e-arkivprojekt har Leif även hållit utbildningar och föredrag på konferenser.

Leif är engagerad, självgående och analytisk som konsult. Han har stort fokus på användarna, där han vill skapa lösningar som stöder och förenklar användarnas vardag.

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på ArkivIT?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@arkivit.se