Marie har 30 års erfarenhet, varav minst 10 år inom statlig verksamhet, av dokument- och ärendehantering, e-arkivfrågor, gallringsutredningar, informationsförvaltning, och förändringsarbete från offentlig verksamhet och näringsliv. Hon har bred kunskap om de standarder och riktlinjer som reglerar offentlig verksamhet, som t ex Riksarkivets krav och är väl insatt i hela ärendeprocessen från diarieföring till arkivering.

Hennes styrka är att driva utvecklings- och förändringsarbete utifrån ett kundcentrerat perspektiv så att önskvärda affärs- och verksamhetsmål uppnås. Hon brinner för att organisationer skall få enkla processer som ger ordning och reda på informationshanteringen över tid till nytta för såväl kunder som anställda.

Hennes verktygslåda baseras på samlade erfarenheter och beprövade metoder samt på aktuell tjänsteforskning förvärvade i roller som affärsutvecklare, produktansvarig, projektledare, arkivarie-dokumenthanteringsspecialist och som egenföretagare. Hon arbetar tvärfunktionellt, kreativt, involverande och metodiskt. Som person är hon analytisk, drivande och prestigelös.

Marie är verksam i roller som analytiker, arkivarie, affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, kravledare, förstudieledare, projektledare och workshopledare. 

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor