Magdalena är arkivarie (master i ABM inriktning arkivvetenskap, Uppsala universitet) och projektledare med stor erfarenhet av att leda och delta i förändringsprojekt inom informationshantering för såväl kommunal, statlig som privat sektor. Hon har mångårig erfarenhet av e-arkivering och har även drivit och deltagit i flera projekt med koppling till arkiv och informationshantering. 

Magdalena har även arbetat som registrator, dokumentcontroller och nämndsekreterare vilket gör att hon har god förståelse för bland annat hur politiska organisationer styrs. 

Som yrkesperson är hon strukturerad, ansvarstagande och engagerad. Magdalena har god kännedom om lagstiftning kring arkiv och registratur samt hantering och sekretessprövning av allmänna handlingar. Hon är glad, utåtriktad och alltid nyfiken på att lära sig mer om nya områden och verksamheter.

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
  • Alexandra Meija
  • Alicia Bergli
  • Amanda Johansson
  • Anders Fridell
  • Anders Hedman
  • August Frihammar
  • August Janse
  • Carina Sjögren
  • Carine Spång
  • Christoffer Blom
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor