Rebecka arbetar som arkivarie och registrator på ArkivIT. Hon har en master i arkivvetenskap från ABM-programmet vid Uppsala universitet. Hon har tidigare erfarenhet av arkiv och informationshantering från främst kommunal sektor, där hon har skaffat sig praktiska kunskaper i såväl traditionellt arkivarbete som i processbaserad, digital informationshantering. Hon har bland annat arbetat som arkivarie i ett projekt med planering och genomförande av flytt av ett kommunarkiv samt som registrator i ett kommunalt bolag. Hon har även ordnat och förtecknat enskilda och offentliga arkiv.

Rebecka är intresserad av hela kedjan av informationsförvaltning, där en viktig drivkraft är utmaningarna med att göra den digitala arkivinformationen tillgänglig och användbar, både nu och i framtiden. Detta yttrar sig i ett intresse för att skapa rutiner för att organisera arkivinformation på ett smart sätt såväl som i ett nyfiket och läraktigt förhållningssätt gentemot de som använder, söker och hanterar information.

Som yrkesperson är Rebecka engagerad och tycker om att skapa sådant som kan komma människor till nytta. Hon har tidigare arbetat i många år som vårdbiträde och undersköterska i hemtjänst. Därtill har hon bland annat studerat arkeologi och socialantropologi på Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet.

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor