Torgny är utbildad arkivarie och har mångårig erfarenhet inom statlig och landstingskommunal sektor. I rollen som arkivarie har han arbetat med allt från att ordna och förteckna arkiv, samordna och administrera större leveransprojekt, digitalisering av arkiv, upprättande av gallringsutredningar och olika former av styrdokument. Därtill har han i samband med införande av processorienterade redovisningssätt ägnat mycket tid åt att utforma klassificeringsstrukturer samt att identifiera och beskriva processer. 

Torgny har tidigare arbetat vid S:t Eriks ögonsjukhus, Landstingsarkivet i Stockholm, Banverket, Kammarrätten i Stockholm, Storstockholms lokaltrafik (SL), Specialpedagogiska skolmyndigheten och Svenska ESF-rådet. 

Jobbar du redan på ArkivIT?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arkivit.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor